รู้จัก รูเล็ต วงใน ก่อนวางเดิมพัน

การเล่นรูเล็ตนั้นเป็นการวางเดิมพันที่มีช่องให้เลือกวางอย่างมากมาย แต่ก็แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่หลัก คือ วงใน (Inside Bet) หรือ วงนอก (Outside Bet) สำหรับบทความนี้เลือกอธิบายรูเล็ตวงในก่อนเลย ดังนี้

“Inside Bet” รูเล็ตวงใน คือ การวางเดิมพันที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข 37 ตัวบนวงล้อหรือบนกระดาน มีอัตราการจ่ายที่ไม่เท่ากันขึ้นกับโอกาสที่จะออก ประกอบด้วย 6 แบบ คือ

1. Straight เป็นการวางเดิมพันที่ตัวเลขโดยตรง มีอัตราจ่าย 35 : 1
2. Split เป็นการวางเดิมพันที่ตัวเลขติดกันสองตัวเลข มีอัตราจ่าย 17 : 1
3. Street เป็นการวางเดิมพันที่ชุดตัวเลขสามตัวเรียงกัน เช่น 1- 2 – 3 , 16 – 17 – 18 หรือ 34 – 35 – 36 มีอัตราจ่าย 11 : 1
4. Corner เป็นการวางเดิมพันที่ตัวเลขติดกันสี่ตัวเลข มีอัตราจ่าย 8 : 1
5. Double Street เป็นการวางเดิมพันที่ชุดตัวเลขสามตัวเรียงกันจำนวนสองชุดที่ติดกัน เช่น วางเดิมพันที่ 1 – 2 – 3 และ 4 – 5 – 6 พร้อมกัน มีอัตราจ่าย 5 : 1
6. Basket เป็นการวางเดิมพันที่ตัวเลข 0 – 1 – 2 – 3 พร้อมกัน หรือบางครั้งก็อาจจะเพิ่มเป็น 00 – 0 – 1 – 2 – 3 ก็ได้ขึ้นกับชนิดของโต๊ะรูเล็ต มีอัตราจ่าย 6 : 1