ประชาสัมพันธ์จากระบบ GCLUB ประจำวันที่ 2019-03-19

หัวข้อ ::  ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
เนื้อเรื่อง :: ประชาสัมพันธ์ ในระหว่างการดำเนินเกมส์ หากท่านสมาชิกพบเห็นผู้แจกไพ่ ไม่มีการตัดไพ่หรือเกมส์รูเลทหมุนลูกบอลผิดทิศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบทันที หากไม่แจ้งทันทีถือว่าการวางเดิมพันในตานั้นๆมีผลสำเร็จ ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
วันที่ :: 2019-03-19 12:41:51


หัวข้อ :: เกมส์เสือ-มังกรA ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
เนื้อเรื่อง :: ประชาสัมพันธ์ :เนื่องจากพนักงานกระทำผิดพลาด ,เสือ-มังกร โต๊ะ เอ ตาที่ ( 002-0164 ), เก็บไพ่ล่าช้า . ตานี้ไม่มีผลกระทบ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย ค่ะ/ครับ
วันที่ :: 2019-03-19 15:40:09


หัวข้อ :: โต๊ะบาคาราE ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
เนื้อเรื่อง :: ประชาสัมพันธ์ : บาคาร่าโต๊ะ E แถวที่ 004 ตาที่ 0157เนื่องจากพนักงานทาง Gclub กระทำผิดพลาด เรียงลำดับตำแหน่งไพ่ผิด จะเลื่อนให้เป็นตำแหน่งที่ถูกต้อง ขออภัย ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
วันที่ :: 2019-03-19 15:51:25


หัวข้อ :: โต๊ะบาคาราC ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
เนื้อเรื่อง :: ประชาสัมพันธ์ : บาคาร่าโต๊ะ C แถวที่ 009 ตาที่ 0408 เนื่องจากพนักงานทางจีคลับกระทำผิดพลาด เจ้ามือใบ 3 เลื่อนเป็นไพ่ผู้เล่นใบที่3 ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ/ครับ
วันที่ :: 2019-03-19 20:34:21


หัวข้อ :: ไฮโลA ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
เนื้อเรื่อง :: ประชาสัมพันธ์ : เกมส์ไฮโล โต๊ะA ตาที่ ( 001-0440 ) เนื่องจากพนักงานทางจีคลับกระทำผิดพลาด ลูกเต๋าซ้อนกัน ฉะนั้นตานี้จึงต้องทำการยกเลิก จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
วันที่ :: 2019-03-19 20:44:26


หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์อื่นๆ
เนื้อเรื่อง :: ประชาสัมพันธ์ :วันที่ 18 เดือนมีนาคม อินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศขัดข้องส่งผลให้ เกมส์ไฮโลโต๊ะ A ตาที่ ( 001-0004 )( 001-0010 )、(( 001-0012 ) คำนวนรีพอตไม่สมบูรณ์ และบาคาร่าประกันภัยโต๊ะAตาที่( 001-0012 )、( 001-0026 )และบาคาร่าประกันภัยโต๊ะ B ตาที่ ( 002-0052 ) ยกเลิก ส่งผลให้สมาชิกยูสเซอร์ AU13521、Auuu941、Aipv193、Aipo105、Aobu010、Aue1059、Auym422、Ah84114、Aha1948、Ahst735、Airy031、Airy253、Ahhs369、Ahm8375、Ahsg212、Ahuh890、Asth577、Auk9500 ยอดเงินแสดงผิดพลาด (แต่ผลได้เสียแก้ไขถูกต้อง)ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ
วันที่ :: 2019-03-19 21:23:26


หัวข้อ :: รูเลทA ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
เนื้อเรื่อง :: ประชาสัมพันธ์: เกมส์รูเลท เอ แถวที่ 002 ตาที่ 0408 เนื่องจากพนักงานทางจีคลับกระทำผิดพลาด โดยลูกบอลหมุนไม่ครบสามรอบ ฉะนั้นในตานี้จึงมีการหมุนลูกบอลใหม่อีกครั้ง และจะนับผลตามการหมุนของรอบสอง จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
วันที่ :: 2019-03-19 21:41:54


หัวข้อ :: โต๊ะบาคาราA ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
เนื้อเรื่อง :: ประชาสัมพันธ์ : บาคาร่าโต๊ะ A แถวที่ 010 ตาที่ 0505 เนื่องจากพนักงานทางจีคลับกระทำผิดพลาด จั่วไพ่เจ้ามือเกิน1ใบ ฉนั้นเลื่อนไพ่ใบที่จั่วเกินเพื่อทำเป็นไพ่ตัดทิ้งในตาถัดไป ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
วันที่ :: 2019-03-19 21:56:15


หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
เนื้อเรื่อง :: ประชาสัมพันธ์ : เกมส์ไฮโล โต๊ะA ตาที่ ( 001-0311 ) เนื่องจากพนักงานทางจีคลับกระทำผิดพลาด ลูกเต๋าซ้อนกัน ฉะนั้นตานี้จึงต้องทำการยกเลิก จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
วันที่ :: 2019-03-19 18:34:51


หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ : เกมส์ไฮโล โต๊ะA ตาที่ ( 001-0311 ) เนื่องจากพนักงานทางจีคลับกระทำผิดพลาด ลูกเต๋าซ้อนกัน ฉะนั้นตานี้จึงต้องทำการยกเลิก จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
เนื้อเรื่อง :: 2019-03-19 18:31:22
วันที่ :: ประชาสัมพันธ์ :วันที่ 18 เดือนมีนาคม อินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศขัดข้องส่งผลให้ เกมส์ไฮโลโต๊ะ A ตาที่ ( 001-0004 )( 001-0010 )、(( 001-0012 ) คำนวนรีพอตไม่สมบูรณ์ และบาคาร่าประกันภัยโต๊ะAตาที่( 001-0012 )、( 001-0026 )และบาคาร่าประกันภัยโต๊ะ B ตาที่ ( 002-0052 ) ยกเลิก ส่งผลให้สมาชิกยูสเซอร์ AU13521、Auuu941、Aipv193、Aipo105、Ahof473、Aobu010、Aue1059、Auym422、Ah84114、Aha1948、Ahst735、Airy031、Airy253、Ahhs369、Ahm8375、Ahsg212、Ahuh890、Asth577、Auk9500 ยอดเงินแสดงผิดพลาด (แต่ผลได้เสียแก้ไขถูกต้อง)ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ


หัวข้อ :: 2019-03-19 18:26:21
เนื้อเรื่อง :: ประชาสัมพันธ์: เกมส์รูเลท เอ แถวที่ 002 ตาที่ 0242 เนื่องจากพนักงานทางจีคลับกระทำผิดพลาด โดยลูกบอลหมุนไม่ครบสามรอบ ฉะนั้นในตานี้จึงมีการหมุนลูกบอลใหม่อีกครั้ง และจะนับผลตามการหมุนของรอบสอง จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
วันที่ :: 2019-03-19 18:25:09


หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ :วันที่ 18 เดือนมีนาคม อินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศขัดข้องส่งผลให้ เกมส์ไฮโลโต๊ะ A ตาที่ ( 001-0004 )( 001-0010 )、(( 001-0012 ) คำนวนรีพอตไม่สมบูรณ์ และบาคาร่าประกันภัยโต๊ะAตาที่( 001-0012 )、( 001-0026 )และบาคาร่าประกันภัยโต๊ะ B ตาที่ ( 002-0052 ) ยกเลิก ส่งผลให้สมาชิกยูสเซอร์ AU13521、Acp2867、Auuu941、Aipv193、Aipo105、Ahof473、Aobu010、Aue1059、Auym422、Ah84114、Aha1948、Ahst735、Airy031、Airy253、Ahhs369、Ahm8375、Ahsg212、Ahuh890、Asth577、Auk9500 ยอดเงินแสดงผิดพลาด (แต่ผลได้เสียแก้ไขถูกต้อง)ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ
เนื้อเรื่อง :: 2019-03-19 18:08:28
วันที่ :: ประชาสัมพันธ์ : เกมส์ไฮโล โต๊ะA ตาที่ (001-0262 ) เนื่องจากพนักงานทางจีคลับกระทำผิดพลาด ลูกเต๋าซ้อนกัน ฉะนั้นตานี้จึงต้องทำการยกเลิก จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


หัวข้อ :: 2019-03-19 17:39:34
เนื้อเรื่อง :: ประชาสัมพันธ์ :วันที่ 18 เดือนมีนาคม อินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศขัดข้องส่งผลให้ เกมส์ไฮโลโต๊ะ A ตาที่ ( 001-0004 )( 001-0010 )、(( 001-0012 ) คำนวนรีพอตไม่สมบูรณ์ และบาคาร่าประกันภัยโต๊ะAตาที่( 001-0012 )、( 001-0026 )และบาคาร่าประกันภัยโต๊ะ B ตาที่ ( 002-0052 ) ยกเลิก ส่งผลให้สมาชิกยูสเซอร์ AU13521、AGEr051、Acp2867、Auuu941、Aipv193、Aipo105、Ahof473、Aobu010、Aue1059、Auym422、Ah84114、Aha1948、Ahst735、Airy031、Airy253、Ahhs369、Ahm8375、Ahsg212、Ahuh890、Asth577、Auk9500 ยอดเงินแสดงผิดพลาด (แต่ผลได้เสียแก้ไขถูกต้อง)ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ
วันที่ :: 2019-03-19 17:16:52


หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ : เกมส์บาคาร่าโต๊ะ A แถวที่ 004 ตาที่ 0167 เนื่องจากพนักงานได้กระทำผิดพลาด โดยจั่วไพ่เกิน1ใบ ใบที่จั่วเกินต้องเลื่อนเป็นไพ่ของตาถัดไป ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
เนื้อเรื่อง :: 2019-03-19 16:10:45
วันที่ :: ประชาสัมพันธ์: เกมส์รูเลท เอ แถวที่ 001 ตาที่ 0129 เนื่องจากพนักงานทางจีคลับกระทำผิดพลาด โดยลูกบอลหมุนไม่ครบสามรอบ ฉะนั้นในตานี้จึงมีการหมุนลูกบอลใหม่อีกครั้ง และจะนับผลตามการหมุนของรอบสอง จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


หัวข้อ :: 2019-03-19 15:57:38
เนื้อเรื่อง :: ประชาสัมพันธ์: เกมส์รูเลท เอ แถวที่ 001 ตาที่ 0128 เนื่องจากพนักงานทางจีคลับกระทำผิดพลาด โดยลูกบอลหมุนไม่ครบสามรอบ ฉะนั้นในตานี้จึงมีการหมุนลูกบอลใหม่อีกครั้ง และจะนับผลตามการหมุนของรอบสอง จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
วันที่ :: 2019-03-19 15:54:49