0

ประชาสัมพันธ์จากระบบ GCLUB ประจำวันที่ 2020-03-19

มี.ค. 19 Gclub007  

หัวข้อ ::  最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,保險百家 A 桌( 010-0515 )局,荷官未放置保險賠率牌,但不影響結果!遊戲繼續。不便之處敬請嘉賓見諒!!
วันที่ :: 2020-03-19 23:16:06


หัวข้อ :: 百家乐D-E 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 D-E 桌( 012-0739)局,莊家多補一張牌,莊家第三張牌將推回閒家第三張。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-03-19 23:30:47


หัวข้อ :: 百家乐E 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 E 桌( 014-0720)局,莊家多補一張牌,該牌將推回下一把當削牌。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-03-19 23:41:42


หัวข้อ :: 篩子A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告: 因人為疏失,骰盅 A 桌( 001-0590 )局,開蓋子時碰到骰子,故該局注單取消!不便之處敬請見諒。
วันที่ :: 2020-03-19 23:59:35


หัวข้อ :: 历史公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,保險百家 A 桌( 010-0515 )局,荷官未放置保險賠率牌,但不影響結果!遊戲繼續。不便之處敬請嘉賓見諒!!
วันที่ :: 2020-03-19 23:16:03


หัวข้อ :: 公告:因人為疏失,輪盤 A 桌(002-0469 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!
เนื้อเรื่อง :: 2020-03-19 23:01:30
วันที่ :: 公告:因人為疏失,骰盅 M-A 桌( 001-0537)局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!


หัวข้อ :: 2020-03-19 22:53:28
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-A 桌( 002-0416)局,飛球。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-03-19 22:29:14


หัวข้อ :: 公告:因人為疏失,骰盅 MS-A 桌( 001 – 0514)局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!
เนื้อเรื่อง :: 2020-03-19 22:27:19
วันที่ :: 公告:因人為疏失,骰盅 M-A 桌( 001-0504 )局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!


หัวข้อ :: 2020-03-19 22:08:24
เนื้อเรื่อง :: 公告:龍虎 M-C 桌( 011-0801 )因人為疏失,感應器牌型感應錯誤,正確牌型已由現場幹部重新KEY上,不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-03-19 22:01:05


หัวข้อ :: 公告:因人為疏失,龍虎 M-A 桌( 011-0801 )局,導致牌重疊在一起,該牌將由現場幹部推至正確位置。不便之處敬請見諒!!
เนื้อเรื่อง :: 2020-03-19 21:58:06
วันที่ :: 公告:因人為疏失,輪盤 A 桌(002-0417 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!


หัวข้อ :: 2020-03-19 21:52:16
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 M-A 桌( 001-0490 )局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-03-19 21:50:00