0

ประชาสัมพันธ์จากระบบ GCLUB ประจำวันที่ 2020-01-25

ม.ค. 25 Gclub007  

หัวข้อ :: 百家乐MS-B 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 MS-B 桌( 004-0231 )局,導致牌重疊在一起,該牌將由現場幹部推至正確位置。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-25 16:05:59


หัวข้อ :: 百家乐MS-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 MS-A 桌( 006-0347)局,導致牌重疊在一起,該牌將由現場幹部推至正確位置。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-25 17:29:03


หัวข้อ :: 轮盘A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 A 桌( 002-0269)局,飛球。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-25 18:26:32


หัวข้อ :: 保险百家乐MS-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,保險百家 MS-A 桌( 007-0390 )局,荷官未放置保險賠率牌,但不影響結果!遊戲繼續。不便之處敬請嘉賓見諒!!
วันที่ :: 2020-01-25 19:12:31


หัวข้อ :: 轮盘MS-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-A 桌( 002-0395)局,飛球。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-25 21:19:39


หัวข้อ :: 篩子M-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 M-A 桌( 001 – 0504 )局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-25 22:16:56


หัวข้อ :: 篩子A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 A 桌( 001-0528 )局,疊骰。故該局注單取消!不便之處敬請見諒。
วันที่ :: 2020-01-25 22:39:43


หัวข้อ :: 轮盘MS-B 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-B 桌( 002-0449)局,飛球。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-25 22:45:01


หัวข้อ :: 龙虎M-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,龍虎 M-A 桌( 010-0694 )局,導致牌重疊在一起,該牌將由現場幹部推至正確位置。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-25 22:48:00


หัวข้อ :: 轮盘M-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 M-A 桌( 002 – 0438 )局,飛球。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-25 23:23:42


หัวข้อ :: 篩子MS-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 MS-A 桌( 001-0579 )局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-25 23:36:10


หัวข้อ ::  最新公告
เนื้อเรื่อง :: 敬愛的貴賓:歡迎您蒞臨 「皇家娛樂網」,為維護及保障貴賓權益,敬請詳閱會員規章、隱私權宣告內容。皇家娛樂網祝您遊戲愉快。
วันที่ :: 2020-01-25 12:44:32


หัวข้อ :: 百家乐MS-G 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 MS-G 桌( 002-0077 )局,導致牌重疊在一起,該牌將由現場幹部推至正確位置。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-25 13:36:03


หัวข้อ :: 百家乐MS-D 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 MS-D 桌( 002-0129)局,導致牌重疊在一起,該牌將由現場幹部推至正確位置。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-25 14:10:51


หัวข้อ :: 龙虎MS-B 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,龍虎 MS-B 桌( 002-0190 )局,因提前收牌。不影響結果。不便之處敬請嘉賓見諒!!
วันที่ :: 2020-01-25 14:31:31


หัวข้อ :: 龙虎D-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 敬愛的貴賓:歡迎您蒞臨 「皇家娛樂網」,為維護及保障貴賓權益,敬請詳閱會員規章、隱私權宣告內容。皇家娛樂網祝您遊戲愉快。
วันที่ :: 2020-01-25 14:56:13


หัวข้อ :: 历史公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 M-A 桌( 001-0517 )局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-25 22:32:24


หัวข้อ :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-B 桌( 002-0440)局,飛球。該局重擲!不便之處敬請見諒!
เนื้อเรื่อง :: 2020-01-25 22:31:55
วันที่ :: 公告: 因人為疏失,骰盅 A 桌( 001-0522 )局,開蓋子時碰到骰子,故該局注單取消!不便之處敬請見諒。


หัวข้อ :: 2020-01-25 22:31:52
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 MS-A 桌( 001-0494 )局,疊骰。故該局注單取消!不便之處敬請見諒。
วันที่ :: 2020-01-25 22:01:01


หัวข้อ :: 公告:因人為疏失,輪盤 M-A 桌(002 – 0373)局,尚未擲球,球便落於球盤。該局重擲!不便之處敬請見諒。
เนื้อเรื่อง :: 2020-01-25 21:45:39
วันที่ :: 公告: 因人為疏失,骰盅 A 桌( 001-0481 )局,開蓋子時碰到骰子,故該局注單取消!不便之處敬請見諒。


หัวข้อ :: 2020-01-25 21:41:59
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 M-A 桌( 001-0472 )局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-25 21:33:27


หัวข้อ :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-A 桌( 002-0377)局,飛球。該局重擲!不便之處敬請見諒!
เนื้อเรื่อง :: 2020-01-25 20:53:41
วันที่ :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-A 桌( 002-0351 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!


หัวข้อ :: 2020-01-25 20:33:50
เนื้อเรื่อง :: 公告: 因人為疏失,骰盅 A 桌( 001-0369 )局,開蓋子時碰到骰子,故該局注單取消!不便之處敬請見諒。
วันที่ :: 2020-01-25 19:34:15