0

ประชาสัมพันธ์จากระบบ GCLUB ประจำวันที่ 2020-01-20

ม.ค. 20 Gclub007  

หัวข้อ :: 百家乐MS-G 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 MS-G 桌( 002-0073 )局,荷官削牌時多拉ㄧ張牌。該牌將推回下一把當閒家第一張牌。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-20 16:58:26


หัวข้อ :: 百家乐MS-F 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 MS-F 桌( 002-0085)局,導致牌重疊在一起,該牌將由現場幹部推至正確位置。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-20 17:10:01


หัวข้อ :: 百家乐F 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 F 桌( 009-0425)局,多抽一張牌,該牌將推回下一把。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-20 22:56:37


หัวข้อ :: 轮盘A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 A 桌( 001-0327)局,飛球。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-20 23:09:43


หัวข้อ :: 轮盘M-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 M-A 桌( 001-0287)局,飛球。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-20 23:11:44


หัวข้อ :: 篩子M-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 M-A 桌( 001-0379)局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-20 23:16:59


หัวข้อ :: 百家乐B 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 B 桌( 004-0156)局,多抽一張牌,該牌將推回下一把。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-20 18:54:08


หัวข้อ :: 百家乐MS-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-A 桌( 001-0122 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒
วันที่ :: 2020-01-20 19:02:42


หัวข้อ :: 篩子A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 A 桌( 001-0149 )局,疊骰。故該局注單取消!不便之處敬請見諒。
วันที่ :: 2020-01-20 19:04:58


หัวข้อ :: 保险百家乐MS-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 MS-A 桌( 004-0184 )局,導致牌重疊在一起,該牌將由現場幹部推至正確位置。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-20 19:30:58


หัวข้อ :: 轮盘MS-B 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-B 桌( 001-0186 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-20 20:11:58


หัวข้อ :: 龙虎MS-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,龍虎 MS-A 桌( 003-0369 )局,導致牌重疊在一起,該牌將由現場幹部推至正確位置。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-20 20:55:59


หัวข้อ :: 百家乐MS-H 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 MS-H 桌( 007-0386 )局,多按一場新局,此局注單取消,不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-20 21:06:12


หัวข้อ :: 百家乐D-F 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 D-F 桌( 005-0328 )局,多按一場新局,此局注單取消,不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-20 21:23:22


หัวข้อ :: 龙虎A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,龍虎 A 桌( 005-0389)局,多抽一張牌,該牌將推回下一把。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-20 21:42:28


หัวข้อ :: 保险百家乐A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,保險百家 A 桌( 006-0264)局,導致牌重疊在一起,該牌將由現場幹部推至正確位置。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-20 21:44:32


หัวข้อ :: 篩子MS-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 MS-A 桌( 001-0362 )局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-20 23:27:12


หัวข้อ :: 百家乐C 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:百家 C 桌( 009-0419)因人為疏失,感應器牌型感應錯誤,為閒家贏,不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-20 23:50:14


หัวข้อ :: 轮盘MS-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-A 桌( 001-0332 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-20 23:53:53


หัวข้อ ::  最新公告
เนื้อเรื่อง :: 敬愛的貴賓:歡迎您蒞臨 「皇家娛樂網」,為維護及保障貴賓權益,敬請詳閱會員規章、隱私權宣告內容。皇家娛樂網祝您遊戲愉快。
วันที่ :: 2020-01-20 16:19:37


หัวข้อ :: 历史公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 M-A 桌( 001-0270)局,飛球。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-20 22:48:26


หัวข้อ :: 公告:因人為疏失,輪盤 M-A 桌( 001-0262)局,飛球。該局重擲!不便之處敬請見諒!
เนื้อเรื่อง :: 2020-01-20 22:37:24
วันที่ :: 公告:因人為疏失,骰盅 M-A 桌( 001-0342)局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!


หัวข้อ :: 2020-01-20 22:36:43
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 M-A 桌( 001-0341)局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-20 22:34:55


หัวข้อ :: 公告:因人為疏失,骰盅 M-A 桌( 001-0326)局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!
เนื้อเรื่อง :: 2020-01-20 22:34:12
วันที่ :: 公告:因人為疏失,輪盤 A 桌( 001-0294 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!


หัวข้อ :: 2020-01-20 22:26:37
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-A 桌( 001-0261 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-20 22:19:36


หัวข้อ :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-A 桌( 001-0230 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!
เนื้อเรื่อง :: 2020-01-20 21:39:42
วันที่ :: 公告:因人為疏失,輪盤 A 桌( 001-0248 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!


หัวข้อ :: 2020-01-20 21:28:37
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,保險百家 A 桌第 006 條,洗牌時,牌倒於桌上並掉出桌外。故此條牌作廢重洗,不便之處敬請見諒。皇家娛樂網,祝您遊戲愉快!!
วันที่ :: 2020-01-20 21:26:30