0

ประชาสัมพันธ์จากระบบ GCLUB ประจำวันที่ 2020-01-12

ม.ค. 12 Gclub007  

หัวข้อ :: 百家乐M-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 M-A 桌( 005-0209)局,多抽一張牌,該牌將推回下一把。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-12 16:44:45


หัวข้อ :: 轮盘A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 A 桌( 002-0213 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-12 17:28:02


หัวข้อ :: 轮盘M-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 M-A 桌( 002-0202 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-12 17:47:14


หัวข้อ :: 百家乐D-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告: 因人為疏失,百家樂 D-A 桌( 007 – 0371 ),荷官於紅卡出現後,又進新場。故遊戲將再進行一局!但不影響本公司捍衛遊戲公平、公正的決心!請各位嘉賓安心遊戲。不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-12 19:13:27


หัวข้อ :: 百家乐MS-B 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 MS-B 桌( 008-0485 )局,導致牌重疊在一起,該牌將由現場幹部推至正確位置。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-12 19:45:57


หัวข้อ :: 百家乐M-C 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 M-C 桌( 009-0434 )局,牌掉在視訊角落或視訊外,但不影響結果,該牌將由現場幹部推至正確位置,遊戲繼續。不便之處敬請嘉賓見諒!!
วันที่ :: 2020-01-12 19:51:06


หัวข้อ :: 百家乐MS-F 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 MS-F 桌第 010 條,洗完牌後要放入牌靴前,牌掉落於桌上。 此條牌作廢重洗,不便之處敬請見諒。皇家娛樂網,祝您遊戲愉快!!
วันที่ :: 2020-01-12 20:20:43


หัวข้อ :: 龙虎A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,龍虎 A 桌( 007-0549 )局,龍多補一張牌,該牌將推回下一把當削牌。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-12 20:23:50


หัวข้อ :: 百家乐MS-H 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 MS-H 桌( 011-0691 )局,導致牌重疊在一起,該牌將由現場幹部推至正確位置。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-12 20:43:02


หัวข้อ :: 百家乐MS-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 MS-A 桌第 003 條,洗完牌後要放入牌靴前,牌掉落於桌上。 此條牌作廢重洗,不便之處敬請見諒。皇家娛樂網,祝您遊戲愉快!!
วันที่ :: 2020-01-12 14:04:18


หัวข้อ :: 保险百家乐MS-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,保險百家 MS-A 桌( 008-0467)局,導致牌重疊在一起,該牌將由現場幹部推至正確位置。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-12 20:51:18


หัวข้อ :: 百家乐MS-D 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 MS-D 桌第 012條,洗完牌後要放入牌靴前,牌掉落於桌上。 此條牌作廢重洗,不便之處敬請見諒。皇家娛樂網,祝您遊戲愉快!!
วันที่ :: 2020-01-12 21:46:00


หัวข้อ :: 百家乐M-B 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 M-B 桌( 011-0535)局,多抽一張牌,該牌將推回下一把。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-12 21:52:07


หัวข้อ :: 篩子M-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 M-A 桌( 001 – 0487 )局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-12 22:01:56


หัวข้อ :: 其他公告
เนื้อเรื่อง :: 公告 :1月11日。因人為疏失,百家 M-C 桌( 002-0057 )因人為疏失,感應器牌型感應錯誤,為閒家贏,影響輸贏結果!及百家 A 桌 ( 013-0664 ) 因人為疏失,感應器牌型感應錯誤,為莊家贏,與骰盅MS-A桌(001-0571)局,開蓋子時碰到骰子注單取消。造成以下會員:Au78378,Aojp0177,A06v079,Acv9051,信用額度顯示異常(輸贏結果為正確),不便之處敬請嘉賓見諒!!
วันที่ :: 2020-01-12 22:35:35


หัวข้อ :: 篩子A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 A 桌( 001 – 0522 )局,疊骰。故該局注單取消!不便之處敬請見諒。
วันที่ :: 2020-01-12 22:46:30


หัวข้อ :: 轮盘MS-B 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-B 桌(002-0449 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-12 22:56:44


หัวข้อ :: 轮盘MS-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-A 桌( 002-0439 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-12 22:57:33


หัวข้อ :: 篩子MS-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 MS-A 桌( 001-0521 )局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-12 23:15:31


หัวข้อ :: 保险百家乐A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,保險百家A 桌( 011-0531 )局,荷官未放置保險賠率牌,但不影響結果!遊戲繼續。不便之處敬請嘉賓見諒!!
วันที่ :: 2020-01-12 23:35:10


หัวข้อ ::  最新公告
เนื้อเรื่อง :: 敬愛的貴賓:歡迎您蒞臨 「皇家娛樂網」,為維護及保障貴賓權益,敬請詳閱會員規章、隱私權宣告內容。皇家娛樂網祝您遊戲愉快。
วันที่ :: 2020-01-12 12:39:40


หัวข้อ :: 龙虎M-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,龍虎 M-A 桌( 001-0020 )局,該局未削第1張牌,故此牌將削掉,但不影響結果。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-12 12:52:24


หัวข้อ :: 百家乐D-B 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:百家D-B 桌( 001-0025)局, 因提前收牌。不影響結果。不便之處敬請嘉賓見諒!!
วันที่ :: 2020-01-12 13:12:20


หัวข้อ :: 百家乐MS-G 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:百家 MS-G 桌( 001-0072 )局, 因提前收牌。該局取消,此條牌作廢重洗!!不便之處敬請嘉賓見諒!!
วันที่ :: 2020-01-12 13:32:09


หัวข้อ :: 保险百家乐B 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,保險百家 B 桌( 001-0046 )局,荷官未放置保險賠率牌,但不影響結果!遊戲繼續。不便之處敬請嘉賓見諒!!
วันที่ :: 2020-01-12 13:36:02


หัวข้อ :: 历史公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-B 桌( 002-0434 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-12 22:36:56


หัวข้อ :: 公告:因人為疏失,骰盅 MS-A 桌( 001-0485 )局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!
เนื้อเรื่อง :: 2020-01-12 22:34:16
วันที่ :: 公告 :1月11日。因人為疏失,百家 M-C 桌( 002-0057 )因人為疏失,感應器牌型感應錯誤,為閒家贏,影響輸贏結果!及百家 A 桌 ( 013-0664 ) 因人為疏失,感應器牌型感應錯誤,為莊家贏,與骰盅MS-A桌(001-0571)局,開蓋子時碰到骰子注單取消。造成以下會員:Au78378,Aojp0177,A06v079,Acv9051,信用額度顯示異常(輸贏結果為正確),不便之處敬請嘉賓見諒!!


หัวข้อ :: 2020-01-12 21:21:52
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-A 桌( 002-0357 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-12 21:06:03


หัวข้อ :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-B 桌(002 – 0280 )局,正確開牌號碼為:9;KEY錯成19號!已修正,不便之處敬請見諒!
เนื้อเรื่อง :: 2020-01-12 20:47:58
วันที่ :: 公告:因人為疏失,骰盅 MS-A 桌( 001-0356 )局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!


หัวข้อ :: 2020-01-12 20:03:54
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 MS-A 桌( 001-0353 )局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-12 19:59:30


หัวข้อ :: 公告: 因人為疏失,骰盅 A 桌( 001 – 0363 )局,開蓋子時碰到骰子,故該局注單取消!不便之處敬請見諒。
เนื้อเรื่อง :: 2020-01-12 19:32:18
วันที่ :: 公告: 因人為疏失,骰盅 M-A 桌( 001 – 0332 )局,開蓋子時碰到骰子,故該局注單取消!不便之處敬請見諒。


หัวข้อ :: 2020-01-12 19:09:09
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-B 桌( 002-0280 )局,飛球。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-12 19:05:40