0

ประชาสัมพันธ์จากระบบ GCLUB ประจำวันที่ 2020-01-04

ม.ค. 04 Gclub007  

หัวข้อ :: 轮盘M-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 M-A 桌( 002-0186)局,飛球。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-04 17:08:07


หัวข้อ :: 百家乐D-F 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 D-F 桌( 005-0277 )局,莊家多補一張牌,此條牌作廢重洗。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-04 17:09:28


หัวข้อ :: 百家乐MS-E 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 MS-E 桌( 009-0534 )局,發牌順序錯誤,該牌將推回正確位置。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-04 18:56:19


หัวข้อ :: 龙虎M-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: Notice: Due to the dealer”s mistake, DragonTiger M-A ( 007-0454),The card was overlap. Our lead cadre will take the card to correct place. Please forgive. We apologize for any inconvenience!
วันที่ :: 2020-01-04 18:57:00


หัวข้อ :: 百家乐E 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 E 桌( 009-0445)局,導致牌重疊在一起,該牌將由現場幹部推至正確位置。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-04 19:21:56


หัวข้อ :: 保险百家乐B 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,保險百家 B 桌( 007-0340 )局,荷官未放置保險賠率牌,但不影響結果!遊戲繼續。不便之處敬請嘉賓見諒!!
วันที่ :: 2020-01-04 19:36:41


หัวข้อ :: 百家乐MS-D 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 MS-D 桌( 011-0662 )局,導致牌重疊在一起,該牌將由現場幹部推至正確位置。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-04 20:22:05


หัวข้อ :: 轮盘MS-B 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-B 桌( 002-0363 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-04 20:40:29


หัวข้อ :: 轮盘A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 A 桌( 002-0399)局,飛球。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-04 21:23:10


หัวข้อ :: 龙虎M-C 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,龍虎 M-C 桌( 012-0835 )局,導致牌重疊在一起,該牌將由現場幹部推至正確位置。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-04 21:58:32


หัวข้อ :: 保险百家乐MS-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,保險百家 MS-A 桌( 009-0543)局,導致牌重疊在一起,該牌將由現場幹部推至正確位置。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-04 22:14:36


หัวข้อ :: 篩子M-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 M-A 桌( 001-0513 )局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-04 22:17:02


หัวข้อ :: 篩子A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告: 因人為疏失,骰盅 A 桌( 001-0501)局,開蓋子時碰到骰子,故該局注單取消!不便之處敬請見諒。
วันที่ :: 2020-01-04 22:19:08


หัวข้อ :: 百家乐D-B 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 D-B 桌( 009-0532 )局,牌掉在視訊角落或視訊外,但不影響結果,該牌將由現場幹部推至正確位置,遊戲繼續。不便之處敬請嘉賓見諒!!
วันที่ :: 2020-01-04 22:20:29


หัวข้อ :: 百家乐B 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 B 桌( 011-0554 )局,莊家多補一張牌,該牌將推回下一把當削牌。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-04 22:26:47


หัวข้อ :: 龙虎M-B 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,龍虎 M-B 桌( 003-0201 )局,牌掉在視訊角落或視訊外,但不影響結果,該牌將由現場幹部推至正確位置,遊戲繼續。不便之處敬請嘉賓見諒!!
วันที่ :: 2020-01-04 15:22:31


หัวข้อ :: 百家乐MS-C 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:百家 MS-C 桌( 004-0194 )因人為疏失,感應器牌型感應錯誤,正確牌型已由現場幹部重新KEY上,不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-04 15:35:28


หัวข้อ :: 百家乐MS-F 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 MS-F 桌( 014-0858 )局,導致牌重疊在一起,該牌將由現場幹部推至正確位置。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-04 23:08:07


หัวข้อ :: 龙虎A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,龍虎 A 桌( 009-0747 )局,龍多補一張牌,該牌將推回下一把當削牌。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-04 23:21:37


หัวข้อ :: 轮盘MS-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-A 桌( 002-0489 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-04 23:36:06


หัวข้อ :: 篩子MS-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 MS-A 桌( 001-0595 )局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-04 23:59:06


หัวข้อ ::  最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因GC館現場的內部有做裝修調整,故外圍會有裝修隔牆,但不影響皇家娛樂網留在原場地繼續為您服務的熱忱。皇家娛樂網祝您遊戲愉快。
วันที่ :: 2020-01-04 12:47:08


หัวข้อ :: 其他公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:1月3日。因人為疏失輪盤 MS-B 桌(002-0286)局,正確開牌號碼為:17;KEY錯成10號、輪盤 MS-A 桌(003-0573)局,正確開牌號碼為:31;KEY錯成13號、輪盤 MS-A 桌(003-0706)局,正確開牌號碼為:0;KEY錯成3號,造成以下會員 : Aon7631、Aufg2002、Asth930、Ah7zA175、Afmm112,信用額度顯示異常(輸贏結果為正確),不便之處敬請嘉賓見諒!!
วันที่ :: 2020-01-04 13:06:46


หัวข้อ :: 百家乐MS-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 MS-A 桌( 001-0039)局,導致牌重疊在一起,該牌將由現場幹部推至正確位置。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2020-01-04 13:09:30


หัวข้อ :: 保险百家乐A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,保險百家 A 桌( 002-0074 )局,荷官未放置保險賠率牌,但不影響結果!遊戲繼續。不便之處敬請嘉賓見諒!!
วันที่ :: 2020-01-04 14:17:53


หัวข้อ :: 百家乐MS-G 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 MS-G 桌第 004 條,洗牌時,牌倒於桌上並掉出桌外。故此條牌作廢重洗,不便之處敬請見諒。皇家娛樂網,祝您遊戲愉快!!
วันที่ :: 2020-01-04 14:48:53


หัวข้อ :: 历史公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 MS-A 桌( 001-0577 )局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-04 23:38:42


หัวข้อ :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-A 桌( 002-0456 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!
เนื้อเรื่อง :: 2020-01-04 22:50:02
วันที่ :: 公告: 因人為疏失,骰盅 A 桌( 001-0496 )局,開蓋子時碰到骰子,故該局注單取消!不便之處敬請見諒。


หัวข้อ :: 2020-01-04 22:11:13
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 M-A 桌( 001-0498 )局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-04 21:59:59


หัวข้อ :: 公告:因人為疏失,骰盅 M-A 桌( 001-0486)局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!
เนื้อเรื่อง :: 2020-01-04 21:42:52
วันที่ :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-A 桌( 002-0391 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!


หัวข้อ :: 2020-01-04 21:22:04
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-A 桌( 002-0386 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-04 21:19:43


หัวข้อ :: 公告:因人為疏失,輪盤 A 桌( 002-0390)局,飛球。該局重擲!不便之處敬請見諒!
เนื้อเรื่อง :: 2020-01-04 21:09:47
วันที่ :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-B 桌( 002-0349 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!


หัวข้อ :: 2020-01-04 20:19:57
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 MS-A 桌( 001-0389 )局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2020-01-04 20:09:32