0

ประชาสัมพันธ์จากระบบ GCLUB ประจำวันที่ 2019-12-29

ธ.ค. 29 Gclub007  

หัวข้อ :: 轮盘M-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 M-A 桌( 002-0454 )局,尚未擲球,球便落於球盤。該局重擲!不便之處敬請見諒。
วันที่ :: 2019-12-29 23:11:31


หัวข้อ :: 篩子MS-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 MS-A 桌( 001-0548 )局,疊骰。故該局注單取消!不便之處敬請見諒。
วันที่ :: 2019-12-29 23:31:05


หัวข้อ :: 轮盘MS-B 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-B 桌( 002-0499 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2019-12-29 23:36:15


หัวข้อ :: 轮盘MS-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-A 桌( 002-0468 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2019-12-29 23:41:42


หัวข้อ :: 百家乐A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 A 桌( 006-0325 )局,發牌順序錯誤,該牌將推回正確位置。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2019-12-29 18:15:45


หัวข้อ :: 百家乐C 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:百家 C 桌( 008-0406 )因人為疏失,感應器牌型感應錯誤,為和家贏,不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2019-12-29 20:01:39


หัวข้อ :: 百家乐MS-B 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 MS-B 桌( 008-0499 )局,發牌順序錯誤,該牌將推回正確位置。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2019-12-29 20:05:46


หัวข้อ :: 其他公告
เนื้อเรื่อง :: 公告 : 12月28日。因人為疏失,輪盤MS-A( 001-0004)局key錯,正確開牌號碼為:4,、輪盤A( 001-0009)局key錯,正確開牌號碼為:3,輪盤A( 002-0359)局key錯,正確開牌號碼為:12,輪盤MS-A( 002-0534)局key錯,正確開牌號碼為:9,以及保險百家 A 桌 ( 006-0281 )局,感應器牌型感應錯誤,故該局注單取消。影響輸贏結果!造成以下會員: aunn654、 Atcl021  、Auuq428、 Arlo210、 Aivc819、 Ai44n23、 Au6j252 ,信用額度顯示異常(輸贏結果為正確),不便之處敬請嘉賓見諒!!
วันที่ :: 2019-12-29 20:29:57


หัวข้อ :: 百家乐B 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:百家B桌( 011~0523)因人為疏失,感應器牌型感應錯誤,為和家贏,不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2019-12-29 22:18:10


หัวข้อ :: 轮盘A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 A 桌( 002-0460 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2019-12-29 22:29:03


หัวข้อ :: 篩子M-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 M-A 桌( 001-0572 )局,疊骰。故該局注單取消!不便之處敬請見諒。
วันที่ :: 2019-12-29 22:52:58


หัวข้อ :: 篩子A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告: 因人為疏失,骰盅 A 桌( 001-0596 )局,開蓋子時碰到骰子,故該局注單取消!不便之處敬請見諒。
วันที่ :: 2019-12-29 23:59:01


หัวข้อ ::  最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:12月30日系統維護時間將延長,因此代理介面、官網、載版大廳、電子遊戲都將延後開放。如有任何疑問,可聯繫線上客服詢問相關資訊。造成不便敬請見諒。皇家娛樂網祝您愉快!!
วันที่ :: 2019-12-29 12:50:11


หัวข้อ :: 百家乐M-C 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 M-C 桌( 001-0011)局,多抽一張牌,該牌將推回下一把。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2019-12-29 12:51:53


หัวข้อ :: 龙虎M-C 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 M-C 桌( 001-0011 )局,莊家多補一張牌,該牌將推回下一把當削牌。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2019-12-29 12:58:17


หัวข้อ :: 百家乐D-F 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:百家 D-F 桌( 001-0060 )局, 因提前收牌。該局取消,此條牌作廢重洗!!不便之處敬請嘉賓見諒!!
วันที่ :: 2019-12-29 13:49:21


หัวข้อ :: 百家乐M-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 A 桌( 003-0098)局,多抽一張牌,該牌將推回下一把。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2019-12-29 14:01:34


หัวข้อ :: 龙虎D-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,龍虎 D-A 桌( 002-0212)局,多抽一張牌,該牌將推回下一把。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2019-12-29 15:24:36


หัวข้อ :: 百家乐D 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 D 桌( 004-0184 )局,發牌順序錯誤,但牌型感應為正確,不影響該局結果。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2019-12-29 15:27:44


หัวข้อ :: 百家乐M-B 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,百家 M-B 桌( 004-0186 )局,荷官削牌時,該牌掉落至桌外。已由現場幹部拾起、放回牌靴內,不影響遊戲進行。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2019-12-29 15:37:49


หัวข้อ :: 保险百家乐B 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,保險百家 B 桌( 004-0168 )局,荷官多削一張牌!此條牌作廢重洗,該局注單取消。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2019-12-29 16:14:20


หัวข้อ :: 龙虎MS-A 最新公告
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,龍虎 MS-A 桌( 003-0358 )局,導致牌重疊在一起,故該局注單取消。不便之處敬請見諒!!
วันที่ :: 2019-12-29 17:07:28


หัวข้อ :: 历史公告
เนื้อเรื่อง :: 公告: 因人為疏失,輪盤 MS-A 桌(002-0459 )局,未進新場,荷官重複擲球。正確開牌號碼為:19!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2019-12-29 23:39:46


หัวข้อ :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-A 桌(002-0429 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!
เนื้อเรื่อง :: 2019-12-29 22:41:20
วันที่ :: 公告:因人為疏失,骰盅 MS-A 桌( 001-0494 )局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!


หัวข้อ :: 2019-12-29 22:28:58
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,骰盅 A 桌(001 – 0501 )局,疊骰。故該局注單取消!不便之處敬請見諒。
วันที่ :: 2019-12-29 22:10:46


หัวข้อ :: 公告:因人為疏失,骰盅 M-A 桌( 001-0533 )局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!
เนื้อเรื่อง :: 2019-12-29 22:10:25
วันที่ :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-A 桌( 002-0376 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!


หัวข้อ :: 2019-12-29 21:20:35
เนื้อเรื่อง :: 公告: 因人為疏失,骰盅 A 桌( 001-0456 )局,開蓋子時碰到骰子,故該局注單取消!不便之處敬請見諒。
วันที่ :: 2019-12-29 21:16:48


หัวข้อ :: 公告:因人為疏失,骰盅 A 桌( 001-0443 )局,疊骰。故該局注單取消!不便之處敬請見諒。
เนื้อเรื่อง :: 2019-12-29 20:58:58
วันที่ :: 公告:因人為疏失,骰盅 M-A 桌( 001-0463 )局,斜骰。故此局注單取消!不便之處敬請見諒!


หัวข้อ :: 2019-12-29 20:54:22
เนื้อเรื่อง :: 公告:因人為疏失,輪盤 MS-B 桌( 002-0355 )局,球未滿三圈。該局重擲!不便之處敬請見諒!
วันที่ :: 2019-12-29 20:29:30